Zarządzanie IT

Każde przedsiębiorstwo ma dział informatyki (popularnie nazywany IT). Osoby pracujące w dziale IT obsługują wszystkie aspekty pracy uzytkowników, począwszy od sprzętu komputerowego, przez oprogramowanie i dane w nim przechowywane, na ich bezpieczeństwie kończąc.

 

Oferujemy rozwiązania wspomagające pracę działu IT, między innymi:

  • ServiceDesk - rozbudowany system do obsługi zgłoszeń typu "helpdesk", zgłoszeń działu HelpDesk.
  • Struktura organizacyjna - system do zarządzania strukturą firmową (pracownikami).
  • Rezerwacja zasobów - służy do zarządzania zdefiniowanymi zasobami w przedsiębiorstwie.
  • Kalendarz firmowy - służy do zarządzania wszelkimi zdarzeniami (wydarzeniami) w przedsiębiorstwie, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.