Rezerwacja zasobów

Aplikacja Rezerwacja zasobów służy do zarządzania zdefiniowanymi zasobami w organizacji. Zaimplementowany interfejs graficzny pozwala na pełną obsługę rezerwacji z poziomu przeglądarki interenetowej, zaś wyświetlany diagram (widok Dnia, Tygodniowy, Miesięczny i Zadany) umożliwia szybkie i czytelne sprawdzenie dostępności zasobu oraz rezerwacje w określonym terminie.

Aplikacja została przygotowana do wspoółpracy z systemem Lotus Notes Domino (obsługa przez klienta Lotus Notes, przeglądarkę WWW), współpracuje ze wszystkimi znanymi systemami.

Jest możliwość definiowania kolorystyki zasobów, edycji rezerwacji zasobu oraz usuwania rezerwacji przez autora lub menadżera aplikacji.

Aplikacja obsługuje notyfikacje przypominając o rezerwacji (harmonogram definiuje menadżer aplikacji).

Dla uprawnionych użytkowników dostępne są RAPORTY prezentujące ilość rezerwacji i ilość uczestników w zadanym okresie (miesiąc, rok, łącznie).