Zarządzanie Finansami

Finanse przedsiębiorstwa (corporate finance) to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć te decyzje. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie można podzielić generalnie na decyzje długo i krótkoterminowe.

Oferujemy rozwiązania i systemy wspomagające pracę działu finansowego, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej analizy finansowej firmy:

  • SKR System Konsolidacji Raportów - usprawnia oraz zapewnia kontrolę nad procesem raportowania, jaki ma miejsce we wszystkich oddziałach firmy, którego finalną postacią są raporty skonsolidowane dla Centrali (księgowość, kontroling), Zarządu, Działów Decyzyjnych.