Struktura organizacyjna

Aplikacja Struktura organizacyjna umożliwia odwzorowanie dowolnych struktur występujących w organizacji, takich jak struktura działowa, struktura raportowania (zależności służbowe), struktura procesowa i innych.

Możliwe jest to dzięki elastycznemu narzędziu do zarządzania elementami struktury, które umożliwia osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, na dowolne definiowanie:

  • Składników (elementów), z jakich składa się struktura, np.: działy, piony, lokalizacje, zespoły,
  • Wielu struktur/organizacji, które występują w przypadku grupy firm, rozwoju holdingów lub innych przedsięwzięć,
  • Stanowisk występujących w obrębie elementów struktury.

Oddzwierciedla miejsce pracownika w strukturze organizacyjnej pozwalając na szybki dostęp do informacji na temat jego przełożonych i podwładnych, a w ten sposób automatyczne przekazanie dokumentu do akceptacji bez konieczności wybierania z listy właściwej osoby.

  • Warstwa prezentacyjna aplikacji realizowana jest w technologii  Flash (Macromedia). Dane/informacje do Flash’a dostarczane są przez Lotus Notes/Domino w technologii XML.
  • Wizualizacja struktury organizacyjnej firmy w intranecie/portalu korporacyjnym działa w sposób w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że każda zmiana w strukturze, zarejestrowana w aplikacji z poziomu Lotus Notes/Domino przeniesiona zostaje do warstwy prezentacyjnej w sposób automatyczny.
  • Użytkownik aplikacji ma dostęp do wizualizacji poprzez stronę www np. portalu korporacyjnego.