Kalendarz Firmowy

Aplikacja Kalendarz Firmowy służy do zarządzania WYDARZENIAMI w organizacji, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Interfejs graficzny pozwala na pełną obsługę rejestracji wydarzeń z poziomu przeglądarki www a prezentowany diagram ROCZNY (również Dniowy, Tygodniowy, Miesięczny i Zadany) pozwala na szybki i czytelny podgląd wydarzeń (istnieje możliwość delegowania na wydarzenie wraz z notyfikacją do odpowiedzialnych pracowników).

Aplikacja może współpracować z prywatnymi kalendarzami użytkowników Lotus Notes w zakresie rejestracji terminu przy delegowaniu.

Dla uprawnionych użytkowników dostępne są RAPORTY prezentujące ilość wydarzeń oraz ilość uczestników delegowanych w zadanym okresie (miesiąc, rok, łącznie).