Kontakt

TeamSoft Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

 

Biuro:

Marynarska Point Phase II

ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

 

Biuro:

ul. Instalatorów 7 lok. 18

02-237 Warszawa

 

Oddział w Łodzi:

Pl. Wolności 12

91-415 Łódź
 
 

NIP: 521-32-79-750

Regon: 015669639,

Kapitał zakładowy: 150 000 PLN.

TEL: +48 22 434 66 03, +48 22 434 66 49

FAX: +48 22 434 66 12