Rejestr Projektów

Aplikacja Zarządzanie projektami wspomaga zarządzanie projektami w firmie. Poprzez pełną rejestrację wszystkich zdarzeń powiązanych z projektami umożliwia śledzenie i analizowanie ich stanu realizacji, automatycznie sygnalizuje kierownictwu i osobom odpowiedzialnym za projekt przekroczenie założonych parametrów. Ułatwia kontrolę i rozliczanie czasochłonności prowadzonych projektów, kontrolowany dostęp do szczegółowych informacji składających się na projekt (rozwiązania i zasoby, problemy i konflikty, zgromadzona dokumentacja, warunki rozliczenia z klientem, pracownikiem).

System umożliwia monitorowanie wszelkich działań związanych z prowadzonymi projektami. Ułatwia zarządzanie realizowanymi projektami, pełne kontrolowanie projektów w ramach przedsiębiorstwa, wspomaga przepływ informacji i współdzielenie zasobów poprzez zespół lub grupę pracowników związanych z projektem. Poprzez analizę harmonogramów pracowników i ocenę stopnia ich wykorzystania pozwala świadomie planować realizacje kolejnych projektów nie narażając przedsiębiorstwa na opóźnienia i konflikty z klientami.

Menadżerowie odpowiedzialni za projekty rejestrując w aplikacji Projekt nowy dokument projektu określają szereg zdefiniowanych parametrów pozwalających na pełne wykorzystanie dostępnych w danym momencie zasobów. Pracownicy przydzieleni do projektu poprzez skrzynkę pocztową otrzymują informację o przydzielonych projektach i zadaniach, harmonogram prac oraz dostęp do wszelkich informacji związanych z projektem na określonym przez menadżera poziomie. Aplikacja pozwalają przydzielić do projektu pracowników kontraktowych z zewnątrz przedsiębiorstwa. Projekt wykorzystuje dostępne w Lotus Notes Domino mechanizmy aplikacji poczta elektroniczna i kalendarz.