Dane rejestrowe firmy

TeamSoft Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa


Siedziba:

ul. Instalatorów 7 lok. 18

02-237 Warszawa

 

Oddział w Łodzi:

Pl. Wolności 12

91-415 Łódź

 

NIP: 521-32-79-750

Regon: 015669639,

Kapitał zakładowy: 150 000 PLN.

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000197493.

 
 

Konsultacje, usługi i aplikacje:

Wszystkie zapytania dotyczące naszych rozwiązań prosimy kierować na e-mail: services@teamsoft.pl.

Produkty i szkolenia:

Wszystkie zapytania dotyczące sprzedaży oprogramowania, szkoleń IBM Lotus Notes Domino prosimy kierować na e-mail: sales@teamsoft.pl.

Pozostałe:

Wszelkie pozostałe sprawy wymagające kontaktu prosimy przesyłać na e-mail: office@teamsoft.pl