Aktualne projekty

Teamsoft Sp. z o.o. realizuje projekty:

 

System B2B - wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS eSerwisowanie na bazie platformy informatycznej automatyzującej procesy i relacje biznesowe przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.12.2013 r. - 31.03.2015 r.

 

System B2B - wdrożenie i świadczenie usług w modelu SaaS eAkceptacje, automatyzującej procesy biznesowe Partnerów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. - 30.11.2015 r.

 

System B2B - wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji Raportów, automatyzującej procesy biznesowe Partnerów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. - 30.11.2015 r.

 

Projekty realizowane są w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki