Akceptuję

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2017

 

"Projekt współfinansowany w ramach II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 ze środków EFRR".

 

Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/2017

 

Zamawiający:

 

TeamSoft Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

NIP: 521-32-79-750

Odział w którym realizowany jest projekt:

Pl. Wolności 12

91-416 Łódź

 

W dniu 25.05.2017 r. zamawiający wszczyna postępowanie ofertowe nr ZO/01/2017 zgodnie z zasadą konkurencyjności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego na Dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną".

Wyżej wymienione postępowanie jest związane realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. projekt pn. „Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu Solver.” w ramach Działania 2.3.1 Innowacje w MŚP. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na określony poniżej przedmiot zamówienia.

Szczegółowy zakres prac, wymagania względem wykonawcy,  został zamieszczony w dokumentach związanych z zapytaniem ofertowym.

Firmy chcące wziąć udział w postępowaniu ofertowym prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego wraz z dokumentacją wymaganą do wypełnienia przez oferentów.

Oferty należy składać w formie pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

a. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną.”.

b. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie „Oferta na dostarczeniu specjalistycznego systemu umożliwiającego wielowariantowe skonfigurowanie modeli analitycznych -  „eSolver” wraz z integracją, modelami obliczeniowymi i aplikacją mobilną.” oraz wskazanie nadawcy przesyłki.

Oferty należy złożyć do końca  dnia 29.06.2017 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 2-ch dni od terminu otwarcia ofert.

 

Dane kontaktowe do oferty:

TeamSoft Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

NIP: 5213279750

 

Osoba kontaktowa:

Marek Maciaszek

nr tel. +48 606 747 697

mail: marek.maciaszek@teamsoft.pl

 

Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie firmy, przy ulicy Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, w miejscu publicznie dostępnym.