Centrum Edukacyjne

Centrum Edukacyjne firmy TeamSoft to autoryzowane szkolenia IBM (IBM Authorised Training Provider), profesjonalni, certyfikowani i doświadczeni Instruktorzy IBM. Status IBM Authorised Training Provider jest potwierdzeniem wysokich kompetencji i umiejętności  Instruktorów, rekrutujących się z najwyższej klasy specjalistów IT. Oferujemy szkolenia dla użytkowników rozwiązań IBM Lotus, administratorów Lotus Notes Domino oraz projektantów aplikacji Lotus Notes Domino. Słuchacze otrzymują oryginalne materiały szkoleniowe lub odpowiadające im polskojęzyczne podręczniki szkoleniowe.

Dodatkowo w ofercie mamy dedykowane warsztaty IBM Lotus oraz szkolenia z notacji UML (nowość).